Intertext
 
zespol
 

Zespół

Beata Kander

Dyrektor Generalna

Od 22 lat z powodzeniem zarządza Biurem – profesjonalna w najdrobniejszych szczegółach, wyznacza jego wizję i kierunek rozwoju. Tworzy śmiałe strategie i plany działania, które konsekwentnie realizuje w oparciu o swoje bogate doświadczenie i wiedzę.

Iwona Sewastynowicz

Dyrektor zarządzająca

Wspiera Dyrektor Generalną w budowaniu strategii rozwoju firmy. Odpowiada za politykę sprzedażową – wnikliwie obserwuje branżę oraz analizuje jej potrzeby, oczekiwania i potencjał, podążając za zmieniającymi się trendami. Do jej obowiązków należy również utrzymywanie stałych relacji z klientami, działania operacyjne i negocjacyjne oraz czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem całego biura. Wieloletnie doświadczenie i wiedza (między innymi studia MBA oraz studia doktoranckie) czynią ją prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie.

Patrycja Frej

Kierownik projektu – tłumaczenia ustne

Do jej zadań należy kompleksowa obsługa zamówień dotyczących tłumaczeń ustnych i organizacji konferencji – koordynuje pracę podwykonawców i prowadzi z nimi negocjacje. Dokładność i precyzja w działaniu pozwalają jej budować trwałe relacje z klientami i doradzać im optymalne rozwiązania.

Małgorzata Samsonowska

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Odpowiada za przygotowywanie ofert i realizację złożonych zamówień – dba o to, by każde zlecenie było wykonane profesjonalnie, terminowo i z zachowaniem najlepszych standardów jakości. Jej rzeczowe podejście do pracy przekłada się na pozytywne wyniki oraz satysfakcję klientów.

Anna Ziółek

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Zajmuje się pełną obsługą zamówień pisemnych – czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji zlecenia. Wieloletnie doświadczenie w branży tłumaczeniowej przekłada na profesjonalne podejście do prowadzonych projektów oraz tworzenie dobrych i trwałych relacji z klientami i tłumaczami.

Iwona Bajurko

Dyrektor ds. jakości

Absolwentka Katedry Języków Specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Koordynuje prace trzech działów: Tłumaczy, Korekty i Zespołu DTP. Czuwa nad jakością, zgodnością z procedurami i kompleksowym przebiegiem realizacji zleceń. Promuje najlepsze standardy sztuki przekładu. Udziela wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom i współpracującym tłumaczom. Odpowiada za wdrożenie i bieżące wykorzystanie nowych narzędzi i rozwiązań technologicznych.

Agnieszka Żagun-Deba

Specjalista ds. rozliczeń

Sprawuje nadzór nad finansami Biura – monitoruje rozliczenia, odpowiada za terminowość płatności wynagrodzeń i prowadzi rachunkowość. Jest uważna i skrupulatna – dzięki czemu zarówno zleceniodawcy, jak i tłumacze mogą być pewni, że ich finansami zajmie się prawdziwy specjalista.

Tomasz Fiłonik

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

Do jego zadań należy przygotowywanie propozycji współpracy w oparciu o potrzeby klienta, nawiązywanie relacji z nowymi klientami, a także działania marketingowe biura. Zajmuje się także przygotowywaniem biuletynu kulturalnego z racji wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego zdobytego m.in. w Telewizji Polskiej.

Aleksandra Wosk

Specjalista ds. rekrutacji

Dba o pozyskiwanie jak najlepszych tłumaczy, którzy spełnią wysokie wymagania Biura i jego Klientów. Do jej obowiązków należy proces rekrutacji – od analizy CV po nadzorowanie pierwszych zleceń tłumacza podczas okresu wdrażania.


powrot