Tłumaczenia pisemne, specjalistyczne tłumaczenia medyczne, prawnicze oraz techniczne - Intertext
 
tlumaczenia-pisemne
 

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia specjalistyczne – tłumaczenie tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin nauki, prawa, medycyny, farmacji i przemysłu, wykonywane przez tłumaczy, którzy oprócz biegłej znajomości wybranego języka posiadają również doskonałą wiedzę z zakresu danej branży.

Tłumaczenia medyczne – tłumaczenie ulotek informacyjnych dla pacjentów, instrukcji urządzeń medycznych, kart bezpieczeństwa produktu, dokumentacji, protokołów i sprawozdań z badań klinicznych, zgłoszeń patentowych, certyfikatów, artykułów prasowych, tekstów reklamowych i marketingowych związanych z rynkiem medycznym i farmaceutycznym.

Tłumaczenia wykonują lekarze i specjaliści z danej dziedziny, a następnie teksty przechodzą dokładną korektę językową i weryfikację. W ciągu każdego roku tłumaczymy ok. 50 tysięcy stron o tematyce medycznej.
Świadczymy także usługi tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych wykonywanych przez specjalistów z branży medycznej podczas szkoleń, konferencji i spotkań biznesowych.

Tłumaczenia obejmują m.in. poniższe dziedziny:

 • dermatologia,
 • pediatria,
 • kardiologia,
 • onkologia radiologia,
 • chirurgia,
 • okulistyka,
 • stomatologia,
 • genetyka,
 • ginekologia,
 • urologia,
 • pulmonologia,
 • reumatologia,
 • psychiatria,
 • diabetologia,
 • choroby wewnętrzne.

 

Przysięgłe tłumaczenie dokumentów – tłumaczenie dokumentów urzędowych (certyfikatów, dyplomów, dokumentów tożsamości, dowodów rejestracyjnych, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.) przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

 

W trosce o najwyższy poziom usług każde tłumaczenie jest dodatkowo poddawane weryfikacji w dziale korekty. Weryfikacja polega na porównaniu tekstu źródłowego i tłumaczenia pod kątem poprawności warsztatowej przekładu, kompletności tekstu, zachowania właściwej i jednolitej konwencji stylistycznej i terminologii typowej dla danego klienta czy branży. Ważnym etapem weryfikacji jest korekta językowa tłumaczenia, której celem jest zapewnienie zgodności tekstu z wymogami poprawności języka docelowego.

 

W zależności od charakteru i przeznaczenia danego tłumaczenia polecamy również usługę redakcji tekstu (np. do publikacji w formie artykułu naukowego lub na stronie internetowej), copywritingu (kreatywnego opracowania zawartych w tekście haseł reklamowych) i DTP (przygotowania graficznego tekstu i jego publikacji w formie drukowanej lub multimedialnej).

 

W przypadku większych zleceń tłumaczeniowych oferujemy również przygotowanie glosariuszy i baz terminologicznych.

 

powrotpowrot