Intertext
 
funduszeu
 

INTERTEXT beneficjentem Funduszy Unijnych

logo Beata Kander Biuro Tłumaczeń „INTERTEXT” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów usług świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności „INTERTEXT” poprzez zaprojektowanie i komercjalizację nowych rozwiązań. Są one przeznaczone przede wszystkim dla MŚP. Dzięki specjalistycznym usługom doradczym „INTERTEXT” rozszerzy swoją działalność poprzez wdrożenie do sprzedaży nowych oraz znacznie ulepszonych usług w zakresie specjalistycznych tłumaczeń oraz podwyższy sprawność zarządzania i sprzedaży usług tłumaczeń z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych - ang. ICT). Wartość projektu to 93,6 tys. zł, wkład funduszy europejskich: 74,88 tys. złotych.


logo