Intertext
 
dtp
 

DTP

Usługi DTP (z ang. desktop publishing) polegają na cyfrowym przygotowaniu dokumentów do druku lub publikacji w formie elektronicznej w wyniku wspólnej pracy grafików i tłumaczy. Dzięki tej zintegrowanej usłudze możemy zaoferować Państwu kompleksową realizację zlecenia polegającego na tłumaczeniu, opracowaniu redakcyjnym tekstu, a następnie przygotowaniu go pod kątem graficznym i dostarczeniu gotowego produktu w formie publikacji.

 

Usługi DTP obejmują również konwersję formatu pliku źródłowego, np. z formatu PDF do formatu programu PowerPoint, czy z formatu PDF do formatu programu Word z zachowaniem układu graficznego pliku.

 

W ramach bogatego pakietu usług graficznych przygotowujemy różne wersje językowe ulotek, plakatów, instrukcji obsługi, katalogów, planów, schematów i innych materiałów zawierających elementy graficzne, opracowujemy prezentacje multimedialne (w tym elementy graficzne, wykresy, symulacje itp.) w ramach zlecenia tłumaczenia ich treści oraz tworzymy nowe prezentacje multimedialne na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta.

 

Przygotowujemy także napisy do filmów, dzięki czemu możemy zaoferować klientom kompleksowe tłumaczenie i opracowanie materiałów audiowizualnych. Przygotowujemy wizualizacje 3D obiektów użytkowych, budynków, pojazdów, maszyn itp. na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.

 

Korzystamy z programów do składu tekstu, takich jak Adobe InDesign i QuarkXPress, z programów do obróbki grafiki bitmapowej – Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint i grafiki wektorowej – Adobe Illustrator, Corel Draw. Dysponujemy również programem AutoCAD, w którym realizujemy zlecenia wymagające projektowania, a także programem do wizualizacji 3D - 3d Studio MAX.

powrotpowrot